Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
JAK TU ŽIJEME
Sváteční slovo starosty Jablunkova
Navigace : Hlavní stránkaZ parlamentu → Sváteční slovo starosty Jablunkova
Milí Jablunkované,
velmi zvolna se nám začíná probouzet příroda, sluníčko nás čím dál více hřeje svými paprsky. Vykukují první květy, na pasekách si skotačí nedávno narozená mláďata, lidé si začínají dělat pořádek kolem svých domů a na zahrádkách vysazují rostliny, které jim budou dělat radost svou krásou či plody.
Takto podobně pozitivně začínáme každý měsíc úvodníky, abychom se radovali i z malých věcí, které bereme tak nějak automaticky a už si moc nepřipouštíme, že by to mohlo být jinak.
Avšak opak je pravdou. Všechno se začalo měnit 24. února, kdy vrcholní představitelé Ruska dali povel k útoku na územní svrchovanost Ukrajiny a pojmenovali to mírovou misí. Všichni ostatní toto jednání odsoudili a označili za válečný konflikt, který postupně ničí infrastrukturu, domovy, vztahy a hlavně umírají nevinní lidé, nezřídka děti! Tuto informaci potvrzují hlavně uprchlíci, mezi kterými jsou hlavně ženy a děti. Jejich vyprávění nemůže nechat v klidu ani ty, kteří tomu nevěří a mají na to jiný názor. Vždyť dětem se bere dětství, ženám muže, Ukrajině nejenom hmotné dědictví. Tyto činy a mise nemohou být označené za „mírové“!
Velice si vážíme ukrajinských občanů, už nyní vyhráli minimálně v tom, jak se houževnatě brání mnohem silnějšímu soupeři. Za to si zaslouží náš respekt, podporu a pomoc.
V té souvislosti děkuji vám, Jablunkovanům, za veškerou podporu Ukrajině. Pracovníkům Charity pak za poskytovanou péči uprchlíkům, kteří se snaží překonat obtíže a nesnáze poslední doby. Učí se jazyk, naše zvyklosti a spoustu dalších věcí, které k životu u nás potřebují.
Pomoc se podařilo uspořádat i v okolních obcích, organizacích a firmách. Mimo jiné například z Dolní Lomné byla odeslána elektrocentrála, z Písku čerpadlo, Bukovec daroval matrace a drogistické zboží, Horní Lomná bytové prostory, MAS Jablunkovsko spacáky, karimatky, naši dobrovolní hasiči z regionu hadice, přilby, oblečení a boty, firma CARERO tři palety plenek, Toni Mosty deky. Velké poděkování patří účinkujícím na koncertě pro naše partnerské město Tjačiv, kteří vystupovali bez nároků na honorář a také Jablunkovskému centru kultury a informací, které tento koncert perfektně uspořádalo. Na koncertě se díky vám, štědrým dárcům vybralo přes 90. 000,-Kč.
Poděkování patří i pracovníkovi krizového řízení Davidu Pryszczovi, městské a státní policii, hasičům, všem dobrovolníkům, kteří nabídli své možnosti (domovy, prostory, koordinátory, finance, …), kteří se podíleli a podílejí na pomoci pro těžce zkoušené obyvatele Ukrajiny. Město Jablunkov také nezůstalo pozadu a členové zastupitelstva jednohlasně podpořili finanční dar 5. 000 EURO, darovali elektrocentrálu, vzdali se měsíční odměny, pracovníci úřadu mezi sebou vybrali 50. 000,- Kč. Vděk patří i těm, kteří pomáhají či přispívají, aniž by chtěli být jmenováni. Všechny dary i finanční prostředky putují na účet partnerského města Tjačiva, kde se zatím nebojuje. Přijíždějí sem uprchlíci z postižených oblastí, neboť zatím nechtějí překračovat hranice a myslí si, že válka brzy skončí a oni se budou moci vrátit do svých domovů a žít svůj život.
Mohl bych ještě s výčtem dobrých skutků pokračovat, ale seznam by byl dlouhý a určitě bych na někoho zapomněl. Každopádně jsem hrdý na to, že pocházím z regionu, který se velmi aktivně do pomoci zapojil.
Město Tjačiv je naším partnerským městem od roku 2017, leží na Zakarpatí, podobnost lze najít s Těšínem, protože je rovněž předěleno řekou Tisou. Část města je v Ukrajině a druhá část v Rumunsku. Je to desetitisícové město a spravuje region s 19 tisíci obyvateli. Při osobní návštěvě jsem zjistil, že největší prosperity a rozvoje nejen města, ale celého regionu se jim dostalo, když patřili k Československu a jsou na to patřičně hrdí! V okolí je nádherná příroda, v blízkosti se nachází starý solný důl Solotvino, kde je bazén se slanou vodou, která je hustší než v Mrtvém moři. Spolupráci jsme měli velmi dobře nastavenou, pak nám vystavil stopku COVID 19, teď je to válka. Z Tjačiva nám už i osobně děkovali, neboť jim některé zásilky hmotné pomoci již dorazily. Děkují rovněž za slova podpory, díky nimž cítí, že v tomto boji nejsou sami. Proto přeji, ať Bůh žehná Ukrajině a potažmo celému světu.
V tomto úvodníku se mnohokrát opakuje slovo dík, pomoc, podpora…A tak mi dovolte ještě jedno poděkování, s úplně jinou tematikou. Patří pracovnicím odboru finančního Městského úřadu Jablunkov v čele s paní vedoucí Ing. Jiřinou Czudkovou. Tavyhodnotila správně krizovou situaci a vydala příkaz převést finanční prostředky města ve výši cca 4,5 mil.Kč ze Sberbanky na jiný účet města, její kolegyně přes nemalé úsilí a několika pokusech úspěšně finance převedly. Jak se později ukázalo, stalo se tak poslední den, kdy to ještě bylo možné.
Milí spoluobčané, máme před sebou největší křesťanské svátky, a proto vám všem přeji šťastné a požehnané Velikonoce, plné radosti z Kristova zmrtvýchvstání, které ať nám vždy dává novou naději v životních těžkostech.
Ing.Jiří Hamrozi, starosta města
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.