Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
VOLBY 2022
Kandidátní listina a program pro komunální volby v obci Mosty u Jablunkova 2022
Navigace : Hlavní stránka → Kandidátní listina a program pro komunální volby v obci Mosty u Jablunkova 2022
Kandidátní listina
Program komunálních voleb 2022 Mosty u Jablunkova
„Zodpovědnost pro budoucnost“
HLAVNÍ CÍLE VOLEBNÍHO PROGRAMU
ODPOVĚDNOST, ZDRAVÉ FINANCE a SPOKOJENÝ OBČAN
KRÁSNÁ ZDRAVÁ OBEC
zajistit řádné pokrytí vodovodní a kanalizační sítě v obci
rozšířit místa pro odpočinek a využití volného času v obci
maximalizace energetické soběstačnosti obce
pomoc občanům v přechodu na ekologické topení
ZODPOVĚDNÁ A BEZPEČNÁ OBEC
účelné a efektivní využití dotačních programů
bezpečný pohyb, nejen chodců, v obci
údržba a oprava místních komunikací
připravit realizaci cyklostezky v obci
efektivní odpadové hospodářství (řešit otázku ukládání separovaného odpadu v obci)
PŘÁTELSKÁ OBEC = SPOKOJENÝ OBČAN
podporovat sociální zařízení a služby určené pro občany naší obce
PODPORA RODINY - vytvořit podmínky k zajištění důstojného stáří a vhodné podmínky pro rodiny s dětmi v obci
podporovat akce zaměřené na tradice a zvyky
prohloubit a rozvíjet spolupráci s místními spolky
zlepšit prezentaci obce navenek např. prostřednictvím sociálních sítí
„Děkujeme všem voličům za projevenou důvěru v minulých i letošních komunálních volbách.“
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.