Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
VOLBY 2022
Kandidátní listina a program pro komunální volby v obci Návsí 2022
Navigace : Hlavní stránka → Kandidátní listina a program pro komunální volby v obci Návsí 2022
Kandidátní listina
Program komunálních voleb 2022 Návsí
Jsme tady pro Vás
Informovanost a komunikace s občany
Setkávání s občany v místních částech
Zřízení sociálních sítí obce
Zatraktivnění obecního zpravodaje Návsíčko
Bezpečnost v obci
Instalace inteligentního semaforu na přechodu u školy
Chodníky pro bezpečný pohyb v obci
Úprava křižovatky „U Kosa“
Ekologie
Stabilizace vodního zdroje Jasení
Příprava realizace kanalizace, kde doposud není zřízená
Podpora výstavby domovních čistíren (ČOV)
Kultura
Zachování a rozšíření kulturních obecních akcí pro všechny generace např. Den dětí
Spolky jako základ společenského dění
Stabilní a adresná podpora kultury a sportu
Patronát obce na sportovních a kulturních akcích
Větší možnost zapojení spolků v rámci obecních akcí
Otevřená a přívětivá obec
Dlouhodobě vyrovnané hospodaření
Spolupráce s podnikatelskou sférou
Navázání přeshraniční spolupráce
Efektivní čerpání dotačních titulů
Dokončení změny územního plánu
Prioritní řešení využítí Holtzplazu pro všechny generace.
Parkoviště a příjezdové cesty
Dětské hřiště a klidová zóna
Ostrůvky pro sport a zábavu
Vaše podpora nás motivuje a zavazuje
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.