Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
VOLBY 2022
Volební program pro komunální volby Jablunkov 2022
Navigace : Hlavní stránka → Volební program pro komunální volby Jablunkov 2022
Program komunálních voleb 2022 Jablunkov
Informovanost a komunikace s občany
setkávání s občany (Senior point, školská zařízení, aj.)
aktivní komunikace na sociálních sítích města (rychlá reakce na podněty a dotazy občanů)
Bezpečnost ve městě
podpora činnosti městské policie a hasičů
zajištění kamerového systému v problémových lokalitách města (např. Městský les, areál Spartak)
instalace „chytrých“ semaforů na nebezpečných a frekventovaných přechodech a křižovatkách
opravy chodníků a místních komunikací
Kultura, sport a školství
podpora a zachování kulturních akcí, společenských událostí a pietních aktů
oprava a údržba památných míst, křížů, kapliček a jejich okolí
vytvoření zázemí pro sportovní oddíly a spolky, přispívání na činnost, akce a vybavení
postupná rekonstrukce a modernizace školských zařízení
podpora činnosti DDM a ZUŠ
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budeme nadále podporovat a rozvíjet středoškolské vzdělávaní ve městě
Ekologie
efektivní hospodaření s vodou v krajině (budování suchých poldrů, záchytných tůní, apod.)
dobudování kanalizace a vodovodu v okrajových částech města
ekologické, hospodárné a pro zodpovědné občany výhodné nakládání s odpady
rozšiřování a údržba zelených ploch (výsadba původních druhů dřevin, okrasných rostlin)
pomoc a podpora v oblasti zavádění obnovitelných zdrojů (solární panely, větrné elektrárny, tepelná čerpadla)
Sociální oblast
podpora činnosti sociálních zařízení a služeb působících na Jablunkovsku
spolupráce se Sanatoriem Jablunkov
bezbariérovost městských budov
Tvoříme město pro život a rodinu
rekonstrukce budovy JACKi (vytvoření zázemí pro informační centrum města, galerii a knihovnu)
rekonstrukce a modernizace školní jídelny a kuchyně
zachování Úřadu práce v Jablunkově
revitalizace areálu Městského lesa
realizace projektu „Jablunkov tří břehů“
získání dotace pro vybudování atletické dráhy v areálu Spartak
připravujeme parcely pro stavbu 24 rodinných domů pod Písečnou
propojení a údržba cyklostezek, výstavba inline stezky
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.