Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
JAK TU ŽIJEME
Cena Makropulos pro Jablunkovské Alžbětinky
Navigace : Hlavní stránka → Jak tu žijeme → Cena Makropulos pro Jablunkovské Alžbětinky
CENA MAKROPULOS PRO JABLUNKOVSKÉ ALŽBĚTINKY
Cenu Makropulos za rok 2018 získal Domov sv. Alžběty v JablunkověMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí i v tomto roce, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, výroční Cenu Makropulos.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí i v tomto roce, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, výroční Cenu Makropulos.
Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.
Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci.
Na základě doporučení výběrové komise a souhlasu pana ministra obdrží Cenu Makropulos 2018 zástupce Domova sv. Alžběty v Jablunkově. Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory, kteří pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby. Je zajištěna komplexní péče (s laskavým a individuálním přístupem) - zdravotní, zdravotně sociální a ošetřovatelská, s ubytováním a stravou. Pro občany důchodového věku připravují i mnoho volnočasových aktivit, například výlety a zájezdy s využitím speciálního vozu pro vozíčkáře, v areálu domova i zahrady se konají koncerty a další vystoupení se zapojením veřejnosti.
Cena Makropulos 2018 bude předána 1. listopadu 2018 ve 20 hodin na Nové scéně Národního divadla a následovat bude baletní inscenace Slovanský temperament.
Aktuální článek jsme převzali z domovských stránek města Jablunkova, www.jablunkov.cz.
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.