DŮRAZNĚ SE DISTANCUJEME
OD INSTABULSKÉ ÚMLUVY
Místní organizace KDU-ČSL Jablunkov ( KDU Jablunkovsko) důrazně odmítá a distancuje se od podepsání, tedy ratifikaci Instanbulské úmluvy a rovněž odmítá genderovou ideologii, která je bezpochyby zakotvena v této úmluvě. Místní organizace KDU-ČSL jasně hájí důstojnost člověka, stvořeného jako muže a ženu a podstatu tedy tradiční rodinu.
Níže můžete shlédnout video - přednášku p. Mariana Kuffy na téma Instabulská úmluva

Rovněž jsme pro Vás uveřejnili Instanbulskou úmluvu v českém jazyce. Vybrali jsme tři hlavní body, tedy články úmluvy, které Vám pomohou se zorientovat a popřemýšlet, zda-li tato úmluva je opravdu tím, čím se tváří a jaký je opravdový záměr tvůrců této úmluvy.
Všechny prosíme o šíření pravdivých informací ohledně této úmluvy a především o modlitbu.
Tvoříme jedinečnou komunitu, které není jedno,
jak žijeme v našem městě, v našem kraji, prostě tady na Jablunkovsku!
Všechna práva na obsah jsou vyhrazená členy MO.
Tvoříme budoucnost, přidejte se k nám!
KDU Jablunkovsko
KONTAKTUJTE NÁS