JAK TU ŽIJEME
KDU-ČSL Mosty u Jablunkova, pohledem do historie
Navigace : Hlavní stránka → Jak tu žijeme → KDU-ČSL Mosty u Jablunkova, pohledem do historie
PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINA 2014
Víte, kdo jsme, a práce mluví za nás...
Příprava a zahájení práci na realizaci "Centra obce".
Pokračování v rekostrukcí komunikací a chodníků se zaměřením na zbývající části obce.
Pokračování v obnově vodních zdrojů, rozvodů vody a kanalizace.
Pokračování v podpoře místních kutlurních, sportovních, církevních a neziskových organizací.
Pokračování v čerpání dotací pro zlepšování kvality života v obci.
Pokračování v rekostrukcí škol a obecních budov.
Zřízení sportovišť pro dětí a mládež.
Zavedení služby pro potřebné občany, zejména pro dětí a seniory.
Zkvalitnění a lepší dostupnost internetu pro občany.
Snaha o zvýšení počtu pracovních příležitostí.
Omezení plýtváním energetickými zdroji a větší využití obnovitelných zdrujů.
Dořešení sjezdu do obce z obchvatu.
Postupné řešení odpadních vod u lokalit, které ještě nejsou vyřešeny.
Realizace chodníku za tunelem, na Šance a k hranici.
Rozšížení cyklotras a zlepšení turistických tras.
Rekonstrukce soch a pomníků.
Posílení televizního signálu v potřebných častech obce.
Prezentace naší obce a její zviditelnění v regionu.
KANDIDÁTNÍ LISTINA KDU-ČSL MOSTY U JABLUNKOVA, 2014
01. Ing. Marian Martynek, stavební inženýr, 40 let
02. Bc. Václav Klus, obchodní zástupce, 38 let
03. Josef Szotkowskí, kontrolor jakosti, 34 let
04. Mgr. Monika Klusová, učitelka, 35 let
05. Mgr. Anna Sikorová, učitelka, 56 let
06. Mgr. Zuzana Sikorová, referent MěÚ Jablunkov, 41 let
07. Mgr. Radim Klus, státní zaměstnanec, 39 let
08. Jan Kowalovský, kuchař, 38 let
09. Martin Sikora, kontrolor jakosti, 39 let
10. Lenka Suszková, sekretářka, 38 let
11. Mgr. Alicja Trombiková, učitelka, 31 let
12. Mgr. Marie Pavlíčková, speciální pedagog, 35 let
13. Dominik Kluz, zedník, 42 let
14. Daniel Kluz, operátor výroby, 38 let
15. Pavel Benek, zámečník, 41 let
PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINA 2010
NADĚJE pro lepší a krásnější OBEC
Rekostrukce školy
Dořešení distribuce pitné vody a vyřešení kanalizace.
Rekostrukce přístupových komunikací, jejích údržby a odvodnění.
Zavedení pečovatelské služby při OÚ se zvýhodněnými službami pro seniory.
Vybudování místních center pro dětí a mládež.
Zlepšení informovaností občanů o práci OÚ a zlepšením komunikace s obecním úřadem.
Podpora místních kulturních, sociálních, sportovních a neziskových organizací v obci.
Zvýšení úsilí při přípravě a čerpání dotací z Evropské únie.
Vlepšení vzhledu obce a udržby společných prostor obce.
Vytvoření podnikatelských pobídek a snaha o zvýšení počtu pracovních příležitostí.
Zkvalitnění internetových služeb pro občany.
DÍLŠÍ CÍLE PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OBCE
OBLAST - ŠANCE A ZA TUNELEM
Zajistění veřejné dopravy z oblastí Šance a státní hranice s návazností na další spoje.
Dořeěení sjezdu do obce z rychlostní komunikace.
Vyřešení problému s odpadními vodami, které v současností nejsou řešeny, s důrazem na oblast Šance, za Tunelem a odlehlé části obce.
Realizace chodníku z Tunelu k hranici přes Šance.
OBLAST - ŠANCE A ZA TUNELEM
Zvýšení bezpečností pro chodce - přechody, zřízení retarderů v lokalitách s vyšším výskytem dětí.
Dobudování kulturního centra obce a veřejných WC.
Zřízení zimního hřiště.
Rekonstrukce soch, pomníků a památek.
Lepší využití obecního majetku a zvláště málo využitých budov - pošta, stará škola.
OBLAST - ŠANCE A ZA TUNELEM
Dořešení hřiště.
Vyřešení prostor pro využití volného času zejména pro děti a mládež.
Zprovoznění a využití kulturního domu.
Revitalizace cest pro lokalitu "Górka" a "Pod smyrečkem" a dobudování infrastruktury potřebné pro případnou rodinnou výstavbu.
KANDIDÁTNÍ LISTINA KDU-ČSL MOSTY U JABLUNKOVA, 2014
01. Ing. Marian Martynek, 36 let
02. Václav Klus, 34 let
03. Josef Szotkowski, 30 let
04. Ing. Monika Klusová, 31 let
05. Jan Kowalovský, 34 let
06. Mgr. Marie Pavlíčková, 31 let
07. Mgr. Radim Klus, 36 let
08. Mgr. Anna Sikorová, 52 let
09. Martin Sikora, 35 let
10. Mgr. Alicja Trombiková, 27 let
11. Stanislav Kluz, 58 let
12. Monika Lysková, 30 let
13. Dominik Kluz, 38 let
14. Daniel Kluz, 33 let
15. Pavel Benek, 36 let
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.