Vítejte na webovém portále KDU Jablunkovko.
NÁŠ PROGRAM
Volební program,
obec Mosty u Jablunkova
2018
Navigace : Hlavní stránka → Náš program → Volební program, obec Mosty u Jablunkova 2018
ZÁKLADNÍ CÍLE NAŠEHO PROGRAMU
Pokračovat ve zkvalitňování pitné vody a hledání nových vodních zdrojů.
Modernizovat a postupně měnit vodovodní přípojky s možností připojení dalších lokalit na obecní vodovodní rozvody a kanalizace.
Dokončit rekonstrukci škol, obecních budov a zlepšovat veřejná prostranství.
Pokračovat v přípravách a realizacích: Centra obce, využití Hotelu Beskyd a jeho modernizace pro účely občanské vybavenosti (lékař, lékárna, obchod,...), realizace chodníku a úprava cesty ke škole.
Vystavět chodník ve směru na Šance.
Udržovat a rekonstruovat místní komunikace.
Podporovat komunitní centrum (volnočasové aktivity nejen pro děti a mládež).
Nové obecní byty.
Pokračovat v podpoře kulturních, sportovních a neziskových organizací.
Zlepšit čistotu a vzhled obce (údržba zeleně, květiny a odpadové hospodářství).
Postavit víceúčelové sportoviště u základní školy.
Vylepšit turistické cesty, informační tabule a odpočívadla.
Podpořit, připravit a realizovat výstavbu cyklotras.
Jednat s ŘSD o vybudování sjezdu z obchvatu (u celnice).
Dohlédnout na realizaci protihlukových stěn kolem obchvatu.
Být nápomocní potřebným.
V MINULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ JSME SE AKTIVNĚ PODÍLELÍ NA:
Obnově vodojemů, vodních zdrojů a rozvodů vody.
Přípravě a zahájení prací při realizaci „Centra obce“.
Pokračování v rekonstrukcích komunikací a chodníků.
Získání a využití dotací určených na rekonstrukci tělocvičny, šatny a vstupní část základní školy (letos OÚ obdržel příslib dotace na vnitřní rekonstrukci celé školy v hodnotě až 21 milionů korun).
Rekonstrukci obecních budov, zastávek a veřejných prostor.
Zřízení sportovního hřiště a přípravě projektu dalšího sportoviště v Centru obce.
Rekonstrukci kapličky, sochy sv. Jana Nepomuckého a pomníků.
Výstavbě a rozšíření požární zbrojnice.
Podpoře místních kulturních (PZKO), sportovních (TJ_Sokol, Beskyd), církevních a neziskových spolků a organizací.
Výstavbě nového mostu přes Ošetnici a mostku na Dolních Mostech.
Zahájení záchrany kulturního dědictví „Opevnění Šance“ (v letošním roce obec získala desetimilionovou dotaci na pokračování záchrany a vybudování informačního centra na Šancích)
Sledujte a sdílejte
Vítejte na webovém portálu KDU-ČSL Jablunkovska.